πτύξ


πτύξ
πτύξ, , alles mehrfaltig über einander Gelegte; Falte, Schicht, Lage, Tafel, insofern mehrere über einander liegen; πέντε δ' ἄρ' αὐτοῦ ἔσαν σάκεος πτύχες, Lagen des Schildes von Metall od. Leder, bei starken Schilden bis fünf od. sechs übereinandergelegt. Von Kleiderfalten. Von Tiefen eines Gebirges, Schluchten, Täler, Windungen u. Krümmungen; τάχα δ' ἵκανον πτύχας ἠνεμοέσσας, die windigen, stürmischen Schluchten des hohen Gebirges; πτυχή am Schiffe ὅπου τὸ τῆς νεὼς ἐπιγράφεται ὄνομα, also eine Tafel mit dem Namen des Schiffes

Wörterbuch altgriechisch-deutsch . 2010.

Schlagen Sie auch in anderen Wörterbüchern nach:

 • πτύξ — layer fem nom/voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτύξ — πτυχός, ἡ, Α βλ. πτυχή …   Dictionary of Greek

 • πτυξί — πτύξ layer fem dat pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτυχί — πτύξ layer fem dat sg πτυχίς slab fem voc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτυχῶν — πτύξ layer fem gen pl πτυχή layer fem gen pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτυχός — πτύξ layer fem gen sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτύχα — πτύξ layer fem acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτύχας — πτύξ layer fem acc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτύχες — πτύξ layer fem nom/voc pl …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • πτυχή — η, ΝΜΑ, και ποιητ. τ. πτύξ, πτυχός, Α 1. καθεμιά από τις αναδιπλώσεις επιφάνειας που έχει διπλωθεί ή ζαρώσει, και ιδίως υφάσματος, δίπλα, πτύχωση (α. «οι πτυχές τής κουρτίνας» β. «ῥαγέντων χλανιδίων ὑπὸ πτυχὰς ἔφαινε μηρόν», Χαιρήμ. γ. «δάκρυσι… …   Dictionary of Greek

 • Marine hatchetfish — Marine hatchetfishes Half naked Hatchetfish, Argyropelecus hemigymnus with a crustacean Scientific classification Domain …   Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.